نقش اسیدهای آمینه ها بر روی گیاهان

القا تشکیل بافتهای گیاهی، سنتز کلروفیل، قدرت بالای کلات کنندگی عناصر( بهتر جذب شدن) والین، آلانین، لوسین، ایزولوسین: افزایش کیفیت محصولات( رنگ، بو، مزه) سیستئین: شرکت در ساختمان پروتئین ها و پایداری آنها متیونین: القا گرده افشانی، تعادل بین عناصر، تشکیل هورمون اتلین (رسیدن میوه ها) اسیدآسپارتیک، اسید گلوتامیک: القا بافتهای گیاهی و گرده افشانی و سنتز کلروفیل، کلات کننده عناصر ریز مغذی و جذب و انتقال آنها از وظایف گلوتامیک لیزین: القا فرآیند گرده افشانی آرژنین: پیش ساز: هورمون های موثر در تشکیل گل و‌میوه تریپتوفان: پیش ساز هورمون اکسین (طویل شدن سلول، تحریک تقسیم سلولی در کامبیوم) هیستدین: تسریع فرآیند تشکیل و رسیدگی میوه (اتیلن) پرولین: تقویت دیواره سلولی در باور سازی دانه گرده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *