نکته طلایی در خصوص کرم سیر

لاروها در مزرعه و انبار خسارت وارد میکنند. در مزارع با نفوذ به داخل سیرچه و تغذیه از آنها باعث بروز خسارت می شوند ولی خسارت عمده در انبارها وارد می شود. حشرات کامل تخمهای خود را به شکل گروهی زیر پوست سیر می گذارند. برای مبارزه:۱-رعایت تناوب زراعی چون دامنه میزبانی آفت محدود است۲-برداشت زود هنگام و کشت ارقام زودرس۳-کپه نکردن سیرهای برداشت شده در مزرعه و خاک دادن روی بوته های سیر که از خاک بیرون زده اند تا حشرات ماده فرصت تخم ریزی نداشته باشند.۳-چون حشرات کامل قدرت پرواز کمی دارند بهتر است بین مزارع سیر مجاور فاصله وجود داشته باشد.۴-مبارزه شیمیایی با استفاده از متیل بروماید در انبار صورت می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *